Dni wolne (dodatkowe) od zajęć dydaktycznychW przypadku zmian w terminach zostaną one opublikowane.