Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2024-25

obowiązujący w Zespole Szkół Technicznych w Malborku

1Złożenie wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna) o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego w IV LO)od 15 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r. do godz. 15.00
2Złożenie wniosku, w tym zamiana wniosku o przyjęcie do oddziałów technikum, branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna)od 15 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
3Podanie do publicznej wiadomości terminu przeprowadzenia próby sprawności fizycznejdo 10 maja 2024 r.
4Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowegoI termin: 04 czerwca 2024 r. oraz 11 czerwca 2024 r. II termin 25 czerwca 2024 r.
5Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznejI termin do 14 czerwca 2024 r. II termin do 26 czerwca 2024 r.
6Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dokumenty i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasistydo 05 lipca 2024 r. do godz. 15.00
7Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 11 lipca 2024 r.
8Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych12 lipca 2024 r. do godz. 15:00
9Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (dotyczy kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia)do 16 lipca 2024 r.
10Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe ? także  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 19 lipca 2024 r. do godz. 15.00
11Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych do poszczególnych szkół22 lipca 2024 r. do godz. 14.00

Terminarz rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym

na rok szkolny 2024/2025 obowiązujący w Zespole Szkół Technicznych w Malborku

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie wyłącznie do oddziałów, w których pozostaną jeszcze wolne miejsca

1Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów liceum (oddział przygotowania wojskowego) technikum, branżowej szkoły I stopniaod 22 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r.
2Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (dotyczy kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego)od 25 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r.
3Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej oraz sprawdzianu uzdolnień kierunkowychdo 01 sierpnia 2024 r.
4Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 03 sierpnia 2024 r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych02 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00
6Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (dotyczy kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia)od 22 lipca 2024 r. do 02 sierpnia 2024 r.
7Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawoduod 05 sierpnia 2024 r. do 08 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00
8Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych do poszczególnych szkół09 sierpnia 2024 r.