Przedmiotowe wymagania edukacyjne

Poniżej zamieszczamy wykazy przedmiotowych wymagań edukacyjnych obowiązujących w Zespole Szkół Technicznych w Malborku.

Zespół przedmiotowy nauczycieli języka polskiego


Zespół przedmiotowy nauczycieli matematyki, fizyki i informatyki


Zespół przedmiotowy nauczycieli języków obcych


Zespół przedmiotowy nauczycieli przedmiotów biologiczno-chemicznych


Zespół przedmiotowy nauczycieli przedmiotów mechanicznych


Zespół przedmiotowy nauczycieli przedmiotów elektrycznych i elektronicznych


Przedmioty usługowe


Przedmioty ekonomiczne


Wychowanie fizyczne


Edukacja dla bezpieczeństwa


Historia i WOS


Geografia


Religia