Kurs języka angielskiego zawodowego

Kurs przewidziany jest dla branży kucharskiej


nr wniosku: RPPM.03.03.01-22-0022/16                                        Malbork, dnia 03.10.2022 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE

na kurs języka angielskiego zawodowego.

Branża kluczowa w której uczeń się kształci        Turystyka, sport i rekreacja  ZST kucharz

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie języka angielskiego zawodowego   proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie 03.10-18.10.2022 r. w sekretariacie  Zespołu Szkół Technicznych w Malborku  w godzinach 8.00 ? 15.00. Formularze dostępne są w sekretariacie  Zespołu  Szkół Technicznych w Malborku i na stronie internatowej szkoły.

Lista rankingowa zostanie ogłoszona w dniu 21.10.2022 r. na stronie internetowej oraz w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność poprawnie złożonych formularzy ? zakwalifikowanych zostanie 10 osób.