Problem?

Rozwiązanie najczęściej występujących problemów z dostępem do dziennika elektronicznego

1. Wygaśnięcie ważności hasła. Ustawione hasło należy zmieniać przed upływem 30 dni na nowe. Zmiana hasła odbywa się na stronie: https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatmalborski/ klikamy ?Zaloguj się? a następnie ?Zmień hasło?. W sytuacji wygaśnięcia ważności hasła należy skorzystać z opcji przywrócenia dostępu do dziennika ? na tej samej stronie klikamy ?Zaloguj się? a następnie ?Przywróć dostęp? i postępujemy zgodnie ze wskazówkami.

2. Próba logowania na niewłaściwej stronie. Przypomnę, że dla naszej szkoły jest to: https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatmalborski/ (są osoby, które usiłują się logować na stronach innych miast); najprościej przekierować się we właściwe miejsce z naszej strony szkolnej: http://zsp4.malbork.pl -> E-Dziennik.

3. Błędny adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy podany zostanie wychowawcy klasy błędny adres e-mail osoby ubiegającej się o dostęp do dziennika, albo wychowawca przy wpisywaniu go do systemu dokona ?literówki?, dostęp jest niemożliwy. Rozwiązanie: zwrócenie się do wychowawcy klasy z prośbą o sprawdzenie poprawności wpisanego adresu.

4. Skorzystanie z innej przeglądarki internetowej ? Firefox, Chrome, Opera itd.

5. Wyczyszczenie historii przeglądania w dotychczas wykorzystywanej przeglądarce. Opcje ta można znaleźć w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej.

Zwracam uwagę wszystkich użytkowników, że w przeglądarkach, które wykorzystujemy do logowania się do dziennika elektronicznego powinna być usunięta (?odhaczona?) opcja zapamiętywania haseł. W przeciwnym razie bezprawny dostęp do dziennika może uzyskać inna osoba, korzystająca z tego komputera.

W sytuacji, gdy powyższe działania nie przyniosą rezultatu, należy skontaktować się z administratorem dziennika elektronicznego: osobiście poprzez telefon (55 625 50 95) lub poprzez pocztę elektroniczną. Administratorami e-dziennika są wicedyrektorzy: W. Miszkiewicz oraz G. Naklicki.