Zespoły przedmiotowe ZST

Zespół przedmiotowy języka polskiego i edukacji kulturowej

Przewodniczący: A. Stachurska

Zespół przedmiotowy przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka)

Przewodniczący: T. Wiloch

Zespół przedmiotowy języków obcych

Przewodniczący: A. Stachurski

Zespół przedmiotowy historii i WOS

Przewodniczący: D. Kujawa

Zespół przedmiotowy przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia)

Przewodniczący: A. Sobolewska

Zespół przedmiotowy przedmiotów elektrycznych i elektronicznych

Przewodniczący: D. Słomiński

Zespół przedmiotowy przedmiotów mechanicznych

Przewodniczący: M. Kulwiński

Zespół przedmiotowy przedmiotów budowlanych

Przewodniczący: E. Kukowska

Zespół przedmiotowy nauczycieli wychowania fizycznego i bezpieczeństwa publicznego

Przewodniczący: M. Świst

Zespół przedmiotowy przedmiotów usługowych

Przewodniczący: J. Parafiniuk

Zespół przedmiotowy przedmiotów ekonomicznych

Przewodniczący: K. Wierzbowska

Zespół przedmiotowy religii, etyki i WDŻR

Przewodniczący: A. Kierończyk