Kursy – nabór 2022/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE

na kurs kosztorysowania .

Branża kluczowa w której uczeń się kształci       
Transport, logistyka i motoryzacja          
 
mechanik pojazdów samochodowych               

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie kosztorysowania  proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie 07-25.11.2022 r. w sekretariacie  Zespołu Szkół Technicznych w Malborku lub w gabinecie wicedyrektorów,  w godzinach 7.30 ? 9.00 i 12.00 ? 15.00. Formularze dostępne są w sekretariacie  Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku i na stronie internatowej szkoły.

Lista rankingowa zostanie ogłoszona w dniu 28.11.2022 r. na stronie internetowej oraz w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność poprawnie złożonych formularzy ? kurs przewidziany jest dla 5 osób.


OGŁOSZENIE O NABORZE

na kurs ?uprawnienia SEP do 1 kv?.


Branża kluczowa w której uczeń się kształci       
ICT i elektronika

technik elektronik, elektronik

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie ?Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych SEP do 1 kv? proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie 14-25.11.2022 r. w sekretariacie  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku  w godzinach 7.30 ? 9.00 i 12.00 ? 15.00. Formularze dostępne są w sekretariacie  Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku i na stronie internetowej szkoły.

Lista rankingowa zostanie ogłoszona w dniu 28.11.2022 r. na stronie internetowej oraz w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność poprawnie złożonych formularzy ? kurs przewidziany jest dla 15 osób .OGŁOSZENIE O NABORZE

na kurs CNC.

Branża kluczowa w której uczeń się kształci

Transport, logistyka i motoryzacja          
technik mechanik, technik mechanik lotniczy, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, mechanik ? monter maszyn  i urządzeń

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie CNC  proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie 14-25.11.2022 r. w sekretariacie  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku  w godzinach 7.30 ? 15.30. Formularze dostępne są w sekretariacie  Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku i na stronie internatowej szkoły.

Lista rankingowa zostanie ogłoszona w dniu 28.11.2022 r. na stronie internetowej oraz w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność poprawnie złożonych formularzy ? kurs przewidziany jest dla 8 osób.OGŁOSZENIE O NABORZE

na zajęcia laboratoryjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

w terminie 29.11.2022r.

Branża kluczowa w której uczeń się kształci

Transport, logistyka i motoryzacja  
technik mechanik, technik mechanik lotniczy, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, mechanik ? monter maszyn  i urządzeń

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach laboratoryjnych w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie 15.11-23.11.2022 r. w sekretariacie  Zespołu Szkół Technicznych w Malborku lub w gabinecie wicedyrektorów,  w godzinach 7.30 ? 9.00 i 12.00 ? 15.00. Formularze dostępne są w sekretariacie  Zespołu  Szkół Technicznych w Malborku i na stronie internatowej szkoły.

Lista rankingowa zostanie ogłoszona w dniu 25.11.2022 r. na stronie internetowej oraz w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność poprawnie złożonych formularzy ? zajęcia przewidziane są dla około 25 osób .OGŁOSZENIE O NABORZE

na kurs prawa jazdy

Branża kluczowa w której uczeń się kształci

ICT

Transport, logistyka i motoryzacja    
       
Turystyka, sport i rekreacja


technik elektronik, elektronik,

technik mechanik, technik mechanik lotniczy, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, mechanik ? monter maszyn  i urządzeń,
kucharz

Aby uczestniczyć w kursie trzeba mieć ukończone 18 lat w dniu egzaminu. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach  proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie 06.02.2023-.13.03.2023r. Formularze można złożyć:

– w sekretariacie  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku przy p. Narutowicza 14 lub w gabinecie wicedyrektorów ZST w godzinach 8.00 ? 14.30.

Formularze dostępne są na stronie internatowej szkoły lub w gabinecie wicedyrektorów.

Lista rankingowa zostanie ogłoszona w dniu 14.03.2031r. na stornie internetowej oraz w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń. W przypadku dużej liczby chętnych o przyjęciu na kurs zadecyduje postępowanie rekrutacyjne oparte o punkty przyznane za wyniki w nauce, ocenę z zachowania i frekwencję uzyskane w poprzednim roku szkolnym.