Rada Rodziców przy ZST

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Malborku  ustaliła wysokość wpłat w bieżącym roku szkolnym 2022/2023. Wynosi ona 70 zł od rodziny za dany rok szkolny.

Wpłata na Radę Rodziców ma charakter dobrowolny. Podaną kwotę można wpłacać na konto o numerze:

96 1090 1098 0000 0001 5001 9599

wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Dla klas, które dokonają wpłat (70% stanu liczebnego klasy) otrzymają dofinasowanie pieniężne, które klasa będzie mogła przeznaczyć na wybrany przez siebie cel (wycieczka, wyjazd do teatru itp.).