Ogłoszenia

Informacja

Uwaga! Dzień 04.06.2024 r. (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w naszej szkole z uwagi na trwające w tym czasie egzaminy zawodowe. W związku z tym 02.06.2024 r. (niedziela) przyjazd do internatu jak zawsze od godziny 17:30. Natomiast 03.06.2024 r. (poniedziałek) jest dniem wyjazdowym. Internat będzie czynny do godziny 14:00. Nie będzie w tym dniu obiadu! Przyjazd do internatu odbędzie się następnego dnia, czyli 04.06.2024 r. (wtorek) od godziny 17:30.

Z nowym rokiem szkolnym 2023/2024 zmianie ulega stała stawka za zakwaterowanie (do tej pory było to 100 zł miesięcznie bez względu na ilość dni w miesiącu). Nowa stawka za zakwaterowanie: 7 zł za każdy dzień pobytu + stawka za wyżywienie 20 zł za każdy dzień pobytu. W związku z tym opłata za wrzesień 2023r. wynosi 140 zł za zakwaterowanie i 400 zł za wyżywienie. Łącznie 540 zł za wrzesień.


ważne: Wszystkie informacje odnośnie miesięcznych opłat za internat znajdują się w tabeli na samym dole strony w niezbędniku mieszkańca

Od dnia 02.11.2022 r. piątki są odpisywane po wcześniejszym powiadomieniu biura bądź wychowawcy (do środy do godz. 8:00). Jeżeli zgłoszenie nieobecności nastąpi później, to piątek będzie mógł być odpisany tylko z czwartkami lub z poniedziałkami. Każdy odpis z wyżywienia będzie odpisany tylko poprzez oddanie kartki z danego dnia.

Nr konta Santander Bank Polska:

37 1090 1098 0000 0001 5001 9594

Przyjazdy do internatu

Przyjazdy w niedziele do internatu od godziny 17:30 do godziny 21:00

Zameldowanie tymczasowe w internacie

Wychowankowie, którzy będą chcieli zameldować się w Internacie zobowiązani są do wypełnienia wniosku meldunkowego (do pobrania u wychowawców) i złożenia go w Urzędzie Miasta Malborka przy Placu Słowiańskim 5. Wniosek powinien zawierać pieczęć szkoły i internatu. Rodzice lub opiekunowie prawni nieletnich wychowanków zobowiązani są stawić się w urzędzie w celu złożenia wniosku meldunkowego. Posiadać muszą aktualny dowód osobisty oraz wypełniony formularz.