Druki podań

adres strony internetowej do elektronicznego wypełnienia wniosku do szkoły ponadpodstawowej

https://nabor.pcss.pl/malbork


https://nabor.pcss.pl/malbork

  1. PODANIE WYPEŁNIAMY ELEKTRONICZNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ
  2. WNIOSEK NASTĘPNIE DRUKUJEMY I PODPISUJEMY
  3. SKANUJEMY I ZAŁĄCZAMY WSZYSTKIE DO ELEKTRONICZNEGO WNIOSKU
  4. ZATWIERDZAMY WNIOSEK ELEKTRONICZNIE
  5. W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z WNIOSKIEM ELEKTRONICZNYM MOŻEMY PRZYNIEŚĆ WYDRUKOWANY WNIOSEK DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU

Podanie

Oświadczenie woli

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Przetwarzanie danych osobowych