Informacje ogólne o naborze do ZST Malbork

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁYZgodnie z projektem MEN składanie wniosków do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się:

dla oddziału wojskowego – od 15 maja do 31 maja 2024 r.

dla klas technikum i branżowej szkoły I st. – od 15 maja do 14 czerwca 2024 r.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym zamieszczony jest w zakładce Terminarz rekrutacji (tutaj).

Charakterystyka zawodów, w których można się kształcić w naszym kraju opracowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej. Całe opracowanie dostępne jest pod tym adresem.

Planowany nabór do klas pierwszych

nazwa szkołyzawód / profilliczba oddziałówliczba uczniów w oddzialeprzedmioty rozszerzonezajęcia, za które przyznawane są punktyplanowane języki obcedodatkowe wymagania przy rekrutacji
IV Liceum ogólnokształcąceoddział przygotowania wojskowego130język angielski, geografiajęzyk polski, matematyka, geografia, język obcyangielski, niemiecki lub rosyjski (do wyboru)zaliczenie testu sprawności fizycznej
Technikum nr 2technik mechanik0,515fizykajęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski, niemiecki———–
technik elektryk0,515fizykajęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski, niemiecki———–
Branżowa Szkoła I Stopniakucharz0,515———–język polski, matematyka, geografia, język obcyangielskizaświadczenie od pracodawcy o zamiarze podpisania umowy o pracę z dniem 01.09.2024 lub zaświadczenie z CEZ o zamiarze przyjęcia na zaj. praktyczne
fryzjer0,515———–język polski, matematyka, geografia, język obcyangielskizaświadczenie od pracodawcy o zamiarze podpisania umowy o pracę z dniem 01.09.2024 lub zaświadczenie z CEZ o zamiarze przyjęcia na zaj. praktyczne
mechanik pojazdów samochodowych0,515———–język polski, matematyka, geografia, język obcyangielski—-zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze podpisania umowy o pracę z dniem 01.09.2024 lub zaświadczenie z CEZ o zamiarze przyjęcia na zaj. praktyczne
operator obrabiarek skrawających0,515———–język polski, matematyka, geografia, język obcyangielskizaświadczenie od pracodawcy o zamiarze podpisania umowy o pracę z dniem 01.09.2024 lub zaświadczenie z CEZ o zamiarze przyjęcia na zaj. praktyczne
wielozawodowa130———–język polski, matematyka, geografia, język obcyangielskizaświadczenie od pracodawcy o zamiarze podpisania umowy o pracę z dniem 01.09.2024 lub zaświadczenie z CEZ o zamiarze przyjęcia na zaj. praktyczne
szkołazawód / profilprzedmioty rozszerzonezajęcia, za które przyznawane są punktynauczane języki obceuwagi

Możesz wybrać maksymalnie trzy szkoły ponadpodstawowe i dowolną liczbę klas (oddziałów) w tych szkołach. Ustalając kolejność wybranych przez siebie oddziałów, określając swoją hierarchię ? na pierwszym miejscu wpisz tę klasę w szkole, w której najbardziej chciałbyś się uczyć

Wniosek wypełniasz elektronicznie na stronie internetowej: www.nabor.pcss.pl, a następnie drukujesz, podpisujesz oraz dajesz do podpisu rodzicom / opiekunom i zanosisz wypełniony wniosek do szkoły pierwszego wyboru.  Do wniosku jeśli jest to niezbędne dołączasz potrzebne oświadczenia lub zaświadczenia.

Pamiętaj ? szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.

Dodatkowo dla chętnych, którzy szukają konkretnych szkół kształcących w określonych zawodach, jest możliwość sprawdzenia, gdzie znajduje się szkoła kształcąca w danym zawodzie. Odpowiednie informacje znajdują się na tej stronie internetowej Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (men.gov.pl).