Nowe pracownie w ZST

Nowe pracownie specjalistyczne w Zespole Szkół Technicznych

W związku z zakończeniem projektu  ? Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Technicznych oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku? współfinansowanegoze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Wydział Obsługi Projektów i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Malborku, szkoła zyskała nowoczesne wyposażenie dla kilku pracowni kształcenia praktycznego.

Są to pracownie:

rysunku technicznego

ruchu drogowego

komunikacji w języku obcym zawodowym

(wyposażone w nowoczesne systemy do nauki języka obcego)

 elektrotechniki i elektroniki, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych

technologii mechanicznej

Najnowszym nabytkiem jest, prezentowana na ostatniej galerii, pracownia technologii mechanicznej. Wśród jej wyposażenia znajdują się m.in.:

  • twardościomierz uniwersalny ? zmotoryzowany, stacjonarny twardościomierz: Rockwell, Brinell, Vickers,
  • mikroskop metalograficzny ? trin okularowy z możliwością podłączenia kamery z oprogramowaniem,
  • maszyna wytrzymałościowa ? 5 kN, jednokolumnowa, z uniwersalnym mocowaniem próbek płaskich oraz cylindrycznych, możliwość przeprowadzenia testów na rozciąganie, ściskanie oraz zginanie,
  • maszyna pomiarowa ? z funkcją mikroskopu, z możliwością tworzenia programów pomiarowych z wykorzystaniem funkcji SCAN, MAP,
  • drukarki 3D,
  • płyta pomiarowa,
  • różnego rodzaju narzędzia precyzyjne np. suwmiarki z odczytem cyfrowym, mikrometry, średnicówki, głębokościomierze uniwersalne, głębokościomierze mikrometryczne,
  • zestawy narzędzi pomiarowych (promieniomierze, szczelinomierze, kątowniki płaskie, kątowniki krawędziowe itd.)
  • narzędzia montażowe i ślusarskie.

Wyposażenie pracowni technologii mechanicznej pozwoli na zaprezentowanie, a przede wszystkim na zdobycie przez uczniów praktycznej wiedzy i umiejętności, które zostaną wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik zostaną przeszkoleni m.in. z obsługi optycznej, zmotoryzowanej maszyny pomiarowej, na której będą dokonywać wszelkich pomiarów detali części płaskich, cylindrycznych czy narzędzi. Niezmiernie ciekawym, wybiegającym poza standardowy zakres, będzie pomiar monet i banknotów, co już cieszyło się dużym zainteresowaniem podczas prób maszyny. Kolejne umiejętności istotne dla przyszłego technika mechanika będą realizowane na maszynie wytrzymałościowej. Uczniowie na tym stanowisku do badań poznają zasady sprawdzania wytrzymałości wybranych materiałów na rozciąganie, ściskanie i zginanie. Bogate wyposażenie pracowni technologii mechanicznej stworzy możliwość dokonywania pomiarów twardości materiałów, zarówno w stanie miękkim, jak i twardym (po hartowaniu). Uczniowie zapoznają się także z obsługą mikroskopu metalograficznego, dzięki któremu będą dokonywać oceny struktur podstawowych materiałów inżynierskich. Ponadto dzięki wyposażeniu pracowni w narzędzia ślusarskie oraz do montażu, uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności łączenia i obróbki drobnych elementów maszyn i urządzeń. Natomiast na drukarkach 3D młodzież będzie miała możliwość wydrukowania zaprojektowanego przez siebie detalu.

Wartość wyposażenia pracowni technologii mechanicznej  to ponad 245000 zł.