Projekty UE

Kurs prawa jazdy

nr wniosku: RPPM.03.03.01-22-0022/16                                        Malbork, dnia 17.12.2020r.

Tytuł: Zostań ZAWODOWCEM

Działanie: 3.3 Edukacja Zawodowa

Poddziałanie: 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej

OGŁOSZENIE O NABORZE

na kurs prawa jazdy

Branża kluczowa w której uczeń się kształci      ICT         Transport, logistyka i motoryzacja               Turystyka, sport i rekreacja      ZSP IV Technik elektronik               Elektronik     ZSP IV Technik mechanik               Technik mechanik lotniczy               Mechanik pojazdów samochodowych                Operator obrabiarek skrawających                Mechanik ? monter maszyn  i urządzeń         ZSP IV Kucharz

Aby uczestniczyć w kursie trzeba mieć ukończone 18 lat w dniu egzaminu. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach  proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie 21.12.2020-22.01.2021r. Ze względu na obecną sytuację formularze można złożyć:

– w sekretariacie  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku przy p. Narutowicza 14 lub w gabinecie wicedyrektora ZSP4 w budynku CEZ w godzinach 8.00 ? 14.00.

– wysyłając pocztą na adres : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4,  pl. Narutowicza 14, 82-200 Malbork

– ostatnia możliwość to wysłanie mailem skanu wypełnionego i podpisanego formularza na adres:  grzegorz.naklicki@zsp4.malbork.pl

Formularze na stronie internatowej szkoły. W razie problemów z pobraniem proszę kontaktować się z wicedyrektorem Naklickim Grzegorzem poprzez dziennik elektroniczny.

Lista rankingowa zostanie ogłoszona w dniu 25.01.2021r. na stornie internetowej oraz w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń.

W przypadku dużej liczby chętnych o przyjęciu na kurs zadecyduje postępowanie rekrutacyjne oparte o punkty przyznane za wyniki w nauce, ocenę z zachowania i frekwencję uzyskane w poprzednim roku szkolnym.