Duplikaty dokumentów

Wpłaty za duplikat świadectwa szkolnego prosimy wpłacać na konto:

SANTANDER BANK

PL 37 1090 1098 0000 0001 5001 9594

kwota przelewu: 26 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych)

lub osobiście w księgowości szkoły na pierwszym piętrze.


Druk wniosku o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego jest do pobrania

Wypełniony wniosek DRUKOWANYMI LITERAMI można dostarczyć osobiście do szkoły lub wysłać mailem na adres szkolny.