Regulamin stosowania jednolitego stroju ucznia w Zespole Szkół Technicznych w Malborku

(wraz z załącznikami)

§ 1

 1. Jednolity strój szkolny obowiązuje każdego ucznia Zespołu Szkół Technicznych przez cały okres kształcenia.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole lub zespole należy przez to rozumieć Zespół Szkół Technicznych.
 3. Strój ucznia zespołu dzieli się na ubiór codzienny i galowy.
 4. Strój galowy obowiązuje każdego ucznia w dni uroczystości państwowych i szkolnych.
 5. W miesiącach od września do października i od kwietnia do czerwca obowiązuje strój letni.
 6. Uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego obowiązują odrębne zasady określone w § 5-7.

§ 2

 1. Strój codzienny ucznia stanowi:
  • koszula jednolita w kolorze niebieskim, granatowym lub białym,
  • długie jednolite spodnie granatowe lub czarne o klasycznym kroju,
  • krawat w kolorze czarnym lub granatowym,
  • marynarka w kolorze granatowym lub czarnym, jednolita, z naszytymi emblematami zgodnymi z typem szkoły, do której uczeń uczęszcza.
 2. Strój codzienny uczennicy stanowi:
  • koszula jednolita w kolorze niebieskim, granatowym lub białym,
  • spódnica o klasycznym kroju w kolorze czarnym lub granatowym albo długie jednolite spodnie granatowe lub czarne o klasycznym kroju,
  • krawat jednolity w kolorze czarnym lub granatowym,
  • marynarka w kolorze granatowym lub czarnym, jednolita, z naszytymi emblematami zgodnymi z typem szkoły, do której uczennica uczęszcza.

§ 3

 1. Strój codzienny letni ucznia stanowi:
  • koszula jednolita w kolorze niebieskim, granatowym lub białym,
  • długie jednolite spodnie granatowe lub czarne o klasycznym kroju,
  • krawat w kolorze granatowym z wyhaftowanym emblematem szkoły.
 2. Strój codzienny letni uczennicy stanowi:
  • koszula jednolita w kolorze niebieskim, granatowym lub białym,
  • spódnica o klasycznym kroju w kolorze czarnym lub granatowym albo długie jednolite spodnie granatowe lub czarne o klasycznym kroju,
  • krawat w kolorze granatowym z wyhaftowanym emblematem szkoły.

§ 4

 1. Strój galowy ucznia stanowi:
  • koszula jednolita w kolorze białym,
  • długie jednolite spodnie granatowe lub czarne o klasycznym kroju,
  • krawat w kolorze czarnym lub granatowym,
  • marynarka w kolorze granatowym lub czarnym, jednolita, z naszytymi emblematami zgodnymi z typem szkoły, do której uczeń uczęszcza.
 2. Strój galowy uczennicy stanowi:
  • koszula w kolorze białym;
  • spódnica o klasycznym kroju w kolorze czarnym lub granatowym albo długie jednolite spodnie granatowe lub czarne o klasycznym kroju;
  • krawat w kolorze czarnym lub granatowym;
  • marynarka w kolorze granatowym lub czarnym, jednolita, z naszytymi emblematami zgodnymi z typem szkoły, do której uczeń uczęszcza.

§ 5

 1. Strój ucznia i uczennicy klas służb mundurowych stanowi:
  • czarny t-shirt z nadrukiem ?klasa mundurowa?,
  • czarny polar,
  • czarne spodnie bojowe,
  • buty czarne typu wojskowego z cholewką i protektorem (tak zwane taktyczne, desanty).
 2. Wzór stroju ucznia i uczennicy klas służb mundurowych określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 6

 1. Strój ucznia i uczennicy oddziałów przygotowania wojskowego stanowi:
 2. w dniach, w których realizowane są zajęcia z przygotowania wojskowego oraz w dniach uroczystości państwowych i szkolnych, ubiór określony we wzorze stworzonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla uczniów oddziałów przygotowania wojskowego,
 3. w pozostałych dniach strój składa się z następujących elementów:
  • koszulka czarna t-shirt z nadrukiem ?klasa wojskowa?;
  • bluza i spodnie z munduru polowego WP wz. 2010;
  • buty czarne typu wojskowego z cholewką i protektorem (tak zwane taktyczne, desanty).
 4. Wzór ubioru ucznia i uczennicy oddziałów przygotowania wojskowego określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 7

 1. Strój codzienny ucznia i uczennicy klas sportowych stanowią:
  • koszulka adidas Entrada 22 Jersey granatowa albo biała z logo szkoły,
  • spodnie adidas Entrada 22 Training czarne,
  • bluza adidas Entrada 22 Track Jacket czarna.
 2. Strój galowy ucznia i uczennicy klas sportowych składa stanowi:
  • koszula jednolita w kolorze białym,
  • długie jednolite spodnie granatowe lub czarne o klasycznym kroju,
  • krawat w kolorze granatowym z wyhaftowanym emblematem szkoły.
 3. Wzór stroju ucznia i uczennicy klas sportowych określa załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

§ 8

 1. Nie dopuszcza się stosowania:
  • niepełnego ubioru ucznia;
  • spodni jeansowych, spodni dresowych (z wyjątkiem uczniów klas sportowych), zwężanych, z podwijanymi nogawkami, zakończonych ściągaczami, joggerów, legginsów, przecieranych, z dziurami;
  • stroju z dodatkowymi elementami graficznymi, naszywkami itp., które nie są określone w niniejszym regulaminie.

§ 9

 1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku niestosowania się przez ucznia do zasad niniejszego regulaminu nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne odnotowuje ten fakt przez umieszczenie w dzienniku adnotacji ?bm? w miejscu wpisu frekwencji na lekcji.
 3. Dyrektor zespołu w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim ustala wykaz dni kolorowych w poszczególnych miesiącach roku szkolnego. W dniach tych nie obowiązują zapisy dotyczące jednolitego stroju ucznia.
 4. Elementy ubioru ucznia nie mogą zawierać treści obraźliwych i wulgarnych.
 5. Strój ucznia zespołu oraz realizacja zapisów wynikających z niniejszego regulaminu podlega stałej kontroli.
 6. Uczeń zobowiązany do utrzymania swojego stroju w czystości.

W zależności od potrzeb i okoliczności zasady stosowania jednolitego stroju mogą zostać zmienione decyzją Dyrektora szkoły.