Europejskie praktyki wizją przyszłości

To hasło tegorocznego programu edukacyjnego wspierającego kształcenie młodzieży. Zgodnie z jego założeniem inwestowanie w kształcenie i szkolenie jest kluczem do uwolnienia ludzkiego potencjału i szansą na zdobycie kluczowych kompetencji oraz umiejętnośc

To hasło tegorocznego programu edukacyjnego wspierającego kształcenie młodzieży. Zgodnie z jego założeniem inwestowanie w kształcenie i szkolenie jest kluczem do uwolnienia ludzkiego potencjału i szansą na zdobycie kluczowych kompetencji oraz umiejętności w zakresie przydatności na rynku pracy. Niniejszy projekt jest szansą na nowe doświadczenie na płaszczyźnie europejskiej. Uczestnictwo w zagranicznych stażach umożliwiło pozyskanie nowej wiedzy i praktyk stosowanych w wymiarze europejskim, a także kształtowanie otwartości na różnice kulturowe i językowe. Praktyki zagraniczne pomogły w wykształceniu samodzielnego, pewnego siebie, komunikatywnego młodego człowieka, otwartego na świat, który będzie w pełni przygotowany do podjęcia zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej.

W ramach projektu pn. ?Europejskie praktyki wizją przyszłości?, grupa 10 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku wraz z opiekunem miała możliwość uczestnictwa w stażu zagranicznym we Włoszech-Bologna. Uczniowie swoją przygodę rozpoczęli 8 lutego 2020 roku, który był dniem wyjazdu z Polski. Plan zakładał realizację praktyk przez 4 tygodnie u lokalnych pracodawców. Poza zajęciami praktycznymi i doskonaleniem swoich umiejętności u pracodawców, był także czas na poznawanie kultury i krajobrazów, w ramach programu kulturowego w każdy weekend. W pierwszym tygodniu pobytu uczniowie zwiedzali Bolonię w formie gry miejskiej, która umożliwiła im interakcję z mieszkańcami i dała okazję do wykorzystania znajomości języków obcych. W drugi weekend pobytu, uczniowie zwiedzali Florencję, piękne miasto w środkowych Włoszech, które słynie z licznych muzeów, kościołów czy placów. W kolejny weekend, uczniowie mieli możliwość zwiedzić Weronę za wielu uważaną za najpiękniejsze miasto we Włoszech.

Uzyskane w ramach projektu wiedza i doświadczenie potwierdzone zostanie certyfikatami ogólnoeuropejskimi i krajowymi, które posłużą w procesie przyszłego poszukiwania zatrudnienia. Uczniowie po opuszczeniu szkoły będą mieli większą szansę na uzyskanie doświadczenia zawodowego w kraju jak i za granicą. Jest to jeden z pierwszych kroków do umiędzynarodowienia procesu kształcenia i zwiększenia mobilności młodych ludzi, a tym samym podniesienie szans w dostępie do europejskiego rynku pracy.

Z uwagi na panującą sytuację we Włoszech i rozwijającą się tam epidemią koronawirusa COVID-19 i śmiertelnymi przypadkami w tym regionie, po 2 tygodniach pobytu i stażu zagranicznego, uczniowie wrócili do Polski. Po przybyciu do kraju dnia 25 lutego 2020, cała grupa została poddana 14 dniowej kwarantannie domowej. Pomimo, że staż zagraniczny został skrócony o 2 tygodnie, uczniowie miło wspominają pobyt we Włoszech. Zdobyte umiejętności zwiększyły ich szanse na zatrudnienie na europejskim rynku pracy, jak również możliwość poznania międzynarodowego branżowego środowiska, w tym zasad organizacji i kultury innego kraju.