Ochrona danych – RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku jest

Piotr Szumko

kontakt: iod@mainsoft.pl