Opiekunowie

W roku szkolnym 2023-2024 opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:

  • Dominika Zawadzińska
  • Mirella Kruszyńska
  • Joanna Parafiniuk