Testy sprawnościowe dla kandydatów


Szczegółowe informacje o terminach testów sprawnościowych zostaną przekazane bezpośrednio osobom zainteresowanym
Oddział przygotowania wojskowego

1. Skłony tułowia w przód w czasie 2 minut

Wykonuje się w stroju sportowym. Na komendę ?Gotów? kontrolowany przyjmuje pozycję: leży na plecach ze splecionymi palcami rąk ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę ?Ćwicz? kontrolowany wykonuje skłon w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby palce rąk splecione na głowie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie). Podczas wykonywania ćwiczenia nie odrywa się bioder od podłoża. Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno liczbę prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie obiema łopatkami i splecionymi palcami rąk powierzchni materaca, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych skłonów.

Norma do zaliczenia testu:

Chłopcy ? 40

Dziewczyny – 35

2. Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej

Wykonuje się w stroju sportowym. Na komendę ?Gotów? kontrolowany wykonuje podpór, leżąc przodem (ręce i ramiona podparte na szerokości barków) na ławeczce z nogami złączonymi lub w lekkim rozkroku ? maksymalnie na szerokość bioder. Na komendę ?Ćwicz? ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana ? tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuje się w jednym ciągu (bez przerw między kolejnymi powtórzeniami). Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza liczbę zaliczonych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem, np. nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie utrzyma całego ciała w linii prostej, oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę powtórzeń.

Norma do zaliczenia testu:

Chłopcy ? 12 pompek

Dziewczęta ? 7 pompek

3. Bieg wahadłowy 10 x 10 m

Wykonuje się w stroju sportowym. Na komendę ?Start? (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: ?Jeszcze dwa razy?, ?Jeszcze raz?. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do ćwiczenia wykorzystujemy chorągiewki o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm i waga do 3,5 kg.

Norma do zaliczenia testu:

Chłopcy ? 35 sekund

Dziewczęta ? 40 sekund

4. Wytrzymałość bieg wahadłowy ? Beep Test

 Warunki przeprowadzenia próby, sprzęt i pomoce. Sala gimnastyczna, szeroki korytarz lub boisko sportowe (ewentualnie płaski równy teren) o długości ponad 23 m z wyrysowanymi na podłożu dwiema równoległymi liniami oddalonymi od siebie o 20 m. Odtwarzacz multimediów, odpowiednie nagłośnienie miejsca przeprowadzania próby oraz nagranie instrukcji testu (do pobrania ze strony https://www.wfzawf.pl). Nagranie składa się z dwóch części. Wprowadzenia dla ćwiczących oraz właściwego protokołu wykonania próby. Sposób wykonania. Badany wraz ze współćwiczącymi (których liczba jest limitowana możliwościami swobodnego pokonywania dystansu i wykonywania nawrotów) staje przed linią w pozycji startowej wysokiej. Naprzeciw ustawia się instruktor. Test polega na przebiegnięciu w tempie dyktowanym przez sygnały z nagrania, jak największej liczby 20-metrowych odcinków. Próba rozpoczyna się wolnym truchtem, a kończy szybkim biegiem. Pierwszy odcinek instruktor pokonuje samodzielnie, zgodnie z podawanym przez urządzenie tempem, dobiega do ustawionych w szeregu na linii uczniów, wykonuje nawrót i wtedy wszyscy rozpoczynają bieg. Przez pierwszych kilka odcinków prowadzący biegnie wspólnie z ćwiczącymi dyktując jako lider, tempo biegu. W ciągu całego testu badani poruszają się między liniami odległymi o 20 m, za każdym zwrotem dotykając linii minimum jedną stopą. Szybkość biegu, regulowana sygnałami z odtwarzacza, z każdą minutą jest coraz większa. Badani biegną takim tempem, aby w momencie usłyszenia sygnału oznaczającego zmianę kierunku poruszania się znajdować się na końcu 20-metrowego odcinka biegu (wystarczająca jest dokładność do dwóch ? trzech kroków). Zadaniem badanego jest utrzymanie podawanego przez odtwarzacz tempa biegu tak długo, jak potrafi. Badany przerywa próbę, jeżeli nie może już dostosować się do odtwarzanych sygnałów lub czuje się zbyt zmęczony, aby dokończyć kolejny odcinek. Jeżeli to możliwe, kończąc próbę powinien zapamiętać liczbę przebiegniętych 20-metrowych odcinków, każdorazowo podawaną z odtwarzacza. Liczba ta powinna być kontrolowana i zapisana przez nauczyciela. Próbę wykonuje się jeden raz. Wynik. Wynikiem testu jest liczba przebiegniętych 20-metrowych odcinków.

Link z przebiegiem testu:

Norma do zaliczenia testu:

Chłopcy ? 25 odcinków

Dziewczęta ? 20 odcinków

Sposób wykonania testu będzie prezentowany na hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Malborku w czasie Dnia Otwartego 05 kwietnia 2024 r.

Terminy przeprowadzenia testu:

04.06.2024 r. od godziny 09:00

11.06.2024 r. od godziny 09:00

Test odbywał się będzie w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Malborku. Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie testu poprzez wiadomość e-mail.