Wyniki naboru – kurs j. angielskiego

Nr wniosku: RPPM.03.03.01-22-0022/16                                                            Malbork, dnia 21.10.2022 r.

Tytuł: Zostań ZAWODOWCEM

Działanie: 3.3 Edukacja Zawodowa

Poddziałanie: 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej

Lista osób zakwalifikowanych na

Kurs języka angielskiego zawodowego

Branża Turystyka, sport i rekreacja

Lp.Nazwisko imięZawódKlasa
1Dobies Nikolakucharz3K
2Jachym Karolinakucharz3K
3Kaczmarczyk Krystiankucharz3K
4Kot Emiliakucharz3K
5Motylewska Igakucharz3K
6Nowak Oliwiakucharz3K
7Rogowski Kamilkucharz3K
8Szczepański Dominikkucharz3K
9Śliwińska Nataliakucharz3K
10Tetkowska Karinakucharz3K