Opłaty


Opłaty za internat należy wpłacać na konto lub w księgowości w szkole do 10 dnia każdego bieżącego miesiąca. Numer konta: Santander Bank Polska – 37 1090 1098 0000 0001 5001 9594. Uwaga! w tytule podać imię i nazwisko dziecka!

Na opłaty za internat składają się:

Stawka żywieniowa dzienna 20 zł. + stawka dzienna za zakwaterowanie 7 zł.