Członkowie

Przewodniczący SU

Szymon Górski

Zastępca przewodniczącego SU

Mateusz Malinowski


Skarbnik SU


Obsługa techniczna

Igor Lipski


Obsługa filmowa

Dawid Sawicki