Nasze kierunki

Planowany nabór do klas pierwszych

nazwa szkołyzawód / profilprzedmioty rozszerzonezajęcia, za które przyznawane są punktyplanowane języki obceuwagi
IV Liceum ogólnokształcąceoddział przygotowania wojskowegojęzyk angielski, geografiajęzyk polski, matematyka, geografia, język obcyangielski, niemiecki lub rosyjski (do wyboru)????
oddział sportowyjęzyk angielski, biologia, geografiajęzyk polski, matematyka, biologia, język obcyangielski, niemieckipiłka nożna (dziewczęta i chłopcy)
Technikum nr 2technik mechanikfizykajęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski, niemiecki????
technik elektrykfizykajęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski, niemiecki????
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejfizykajęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski, niemiecki????
technik budownictwafizykajęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski, niemiecki????
technik pojazdów samochodowychfizykajęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski, niemiecki????
Branżowa Szkoła I Stopniakucharz????język polski, matematyka, geografia, język obcyangielski????
fryzjer????język polski, matematyka, geografia, język obcyangielski????
mechanik pojazdów samochodowych????język polski, matematyka, geografia, język obcyangielski????
operator obrabiarek skrawających????język polski, matematyka, geografia, język obcyangielski????
wielozawodowa????język polski, matematyka, geografia, język obcyangielski????
Branżowa szkoła II stopniafryzjer????język polski, matematyka, biologia, język obcyangielskidla absolwentów BS I st. w zawodzie fryzjer
kucharz????język polski, matematyka, biologia, język obcyangielskidla absolwentów BS I st. w zawodzie kucharz
szkołazawód / profilprzedmioty rozszerzonezajęcia, za które przyznawane są punktynauczane języki obceuwagi
  1. Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach kucharz i fryzjer (nie ma możliwości przyjęcia do niej absolwentów w innych, nawet zbliżonych, zawodach).
  2. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia oraz zaświadczenia o zawodzie nauczanym w tej szkole (wystawione przez ukończoną Branżową Szkołę I Stopnia).
  3. Nauka trwa 2 lata i kończy się egzaminem zawodowym, który umożliwia uzyskanie dyplomu technika w danym zawodzie (kucharz albo fryzjer). Absolwenci będą mieli również możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.
  4. Nauka odbywać się będzie w formie stacjonarnej. Przedmioty ogólnokształcące realizowane będą w Zespole Szkół Technicznych w trybie dziennym przez trzy dni w tygodniu. Kształcenie zawodowe (teoretyczne i praktyczne) odbywało się będzie w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku w ciągu dwóch dni tygodnia.
  5. W szkole obowiązuje jednolity ubiór ucznia zgodnie z obowiązującym regulaminem.
  6. Dla uczniów spoza Malborka jest możliwość skorzystania z internatu.