Ubezpieczenie NNW i OC

Szanowni Państwo!

Drodzy Rodzice!

Obowiązek ubezpieczenia ucznia spoczywa na rodzicach / prawnych opiekunach dziecka. Zasadniczą różnicą w stosunku do lat poprzednich jest fakt, że obecnie szkoła nie jest pośrednikiem w zawieraniu umowy ubezpieczenia pomiędzy rodzicem / prawnym opiekunem dziecka a firmą ubezpieczeniową. Szkoła może jedynie zaprezentować lub udostępnić oferty firm ubezpieczeniowych, sama jednak (w osobach wychowawców lub innych nauczycieli) nie zbiera pieniędzy na wykupienie ubezpieczenia. Aktualne przepisy zobowiązują rodziców / prawnych opiekunów do samodzielnego ubezpieczenia własnego dziecka oraz złożenie odpowiedniego oświadczenia w szkole.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Oferta Interrisk

http://www.e-nfs.pl/szkolne-interrisk

Zalety programu:

 • Placówka nie będzie zbierała składek od poszczególnych rodziców/klas.
 • Ubezpieczenie zawierane jest w formie on-line, bez zbędnego  angażowania dyrekcji, nauczycieli, rady rodziców.
 • Obieg niezbędnych dokumentów odbywa się drogą mailową.
 • Płatność odbywa się bezgotówkowo / przelewem

Jak przystąpić do ubezpieczenia:

 1. Zapoznaj się z ofertą i wybierz odpowiedni dla Twojego dziecka/ dzieci wariant.
 2. Wybierz przycisk ?Ubezpiecz się?.
 3. Podaj swój adres mailowy, prześlemy Ci Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zapoznaj się z nimi.
 4. Wypełnij formularz. Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do   ubezpieczenia. Warunkiem rozpoczęcia ochrony jest opłacenie składki za ubezpieczenie na wskazane konto.
 5. Składkę możesz opłacić bezpośrednio przez PAYu lub standardowym przelewem, na indywidualny numer konta, który otrzymasz od nas w mailu o tytule Deklaracja Ubezpieczenia.
 6. Wyślemy do Ciebie maila z informacją o wybranym zakresie ubezpieczenia, wysokości składki, okresie ubezpieczenia, sposobie i terminie płatności składki.
 7. Po opłaceniu składki otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający ochronę.

Jak zgłosić szkodę:

– za pośrednictwem formularza internetowego, dostępnego na stronie: https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1

– telefonicznie: InterRisk Kontakt  (22) 575 25 25

Ubezpieczenie NNW działa 7 dni w tygodniu 24 h na dobę na całym świecie. Obejmuje wypadki w domu i w szkole, na podwórku i na lekcjach, podczas zajęć pozaszkolnych, na wycieczkach, a nawet na wakacjach. We wszystkich pakietach włączona jest ochrona z tytułu wyczynowego uprawiania sportu. Ubezpieczamy małe i duże dzieci oraz studentów do 25 roku życia.

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00

Oferta Interrisk

Oferta Generali

Oferta PZU

Oferta TUZ