Office.com-Teams-edziennik – problemy z logowaniem. Zakładanie konta. Odzyskiwanie konta.

W przypadku problemów z logowaniem do teamsów/office’a 365 lub e-dziennika VULCAN (jeśli na platformie e-dziennika uczeń ma wpisany mail z usługi Microsoftu) osoba, która chce zresetować swoje hasło powinna taką informację z prośbą o zresetowanie hasła do platformy Teams/office 365 skierować do swojego wychowawcy klasy, który ma możliwość takiej zmiany hasła lub zgłosić się do szkolnego administratora MS Teams Sebastiana Grabowskiego (lub wicedyrektora Grzegorza Naklickiego).


Poniżej znajduje się plik z instrukcją dla uczniów i wychowawców w jaki sposób zresetować hasło do e-dziennika w przypadku, gdy wychowawca zmienił w e-dzienniku maile uczniowskie na „szkolne-służbowe”, czyli imie.nazwisko@zsp4malborkpl.onmicrosoft.com

Po zmianie hasła dobrze jest sobie nowe hasło zapisać, by za chwilę znowu nie trzeba było go resetować.

Dobrym zwyczajem jest stosowanie „historyjek” w hasłach. Przykładem mogą być osobiste (nie znane nikomu) sytuacje z własnego życia…

Przykład:

Raz gdy byłem mały idąc ulicą Marszałkowską uderzyłem głową w słup!

Z takiej „historyjki” można ułożyć swoje własne hasło, które nie będzie hasłem „słownikowym” łatwym do złamania, czyli wykorzystując pierwsze litery wyrazów z naszej historyjki:

1gbmiuMugws!

Proszę pamiętać, że hasła typu „FIOLKA2543” lub podobne są hasłami, które łatwo dopasować do „słownika” i złamanie takiego hasła jest bardzo proste i szybkie dla wyspecjalizowanych botów lub osób bardziej obeznanych z tematem…


Dodaj komentarz