Najlepszy absolwent w powiecie malborskim

Jest nam bardzo miło poinformować, zgodnie z informacjami, które szkoła otrzymała z Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku, że nasz tegoroczny absolwent – Igor Lipski – zdobył nagrodę Starosty Powiatu dla Najlepszego Absolwenta.

Igor Lipski w bieżącym roku szkolnym ukończył pięcioletnie technikum w zawodzie technik elektryk. Jego zaangażowanie w życie i funkcjonowanie szkoły oraz reprezentowanie naszej szkoły w wielu konkursach ogólnopolskich jest bardzo dobrym przykładem dla uczniów klas młodszych oraz dowodem, że nasz poziom kształcenia w zawodzie – dzięki wykwalifikowanym i dobrze przygotowanym do pracy nauczycielom – daje szanse młodzieży na zdobycie atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych.

Gratulujemy!