Żonkil pamięci


19 kwietnia młodzież naszej placówki wzięła udział w corocznej akcji społeczno-edukacyjnej ŻONKILE organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 

Celem inicjatywy jest upamiętnienie  symbolicznym żonkilem narodu żydowskiego, który podjął heroiczną walkę z niemieckim okupantem.

Dlaczego żonkile?

Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatamiŻółty żonkil stał się symbolem zbiorowej pamięci.

Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość ? niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych.